Eingabehilfen öffnen

  • Inhaltsskalierung 100%
  • Schriftgröße 100%
  • Zeilenhöhe 100%
  • Buchstabenabstand 100%
Monat Liste Woche

Do. 1 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Fr. 2 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Sa. 3 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

So. 4 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Studienfahrt nach England Jhg. 7

So. 4 Jun, 2023 0:00 - Fr. 9 Jun, 2023 0:00

Mo. 5 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Studienfahrt nach England Jhg. 7

So. 4 Jun, 2023 0:00 - Fr. 9 Jun, 2023 0:00

Di. 6 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Studienfahrt nach England Jhg. 7

So. 4 Jun, 2023 0:00 - Fr. 9 Jun, 2023 0:00

Mi. 7 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Studienfahrt nach England Jhg. 7

So. 4 Jun, 2023 0:00 - Fr. 9 Jun, 2023 0:00

Do. 8 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Studienfahrt nach England Jhg. 7

So. 4 Jun, 2023 0:00 - Fr. 9 Jun, 2023 0:00

Fr. 9 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Beweglicher Ferientag (Tag nach Fronleichnam)

Fr. 9 Jun, 2023 2:00 - Sa. 10 Jun, 2023 2:00
Tag nach Fronleichnam

Sa. 10 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Beweglicher Ferientag (Tag nach Fronleichnam)

Fr. 9 Jun, 2023 2:00 - Sa. 10 Jun, 2023 2:00
Tag nach Fronleichnam

So. 11 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Mo. 12 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Di. 13 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Nachprüfungen ZAA

Di. 13 Jun, 2023 8:00 - Do. 15 Jun, 2023 13:15

Mi. 14 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Nachprüfungen ZAA

Di. 13 Jun, 2023 8:00 - Do. 15 Jun, 2023 13:15

Info-Elternabend - Zukünftiger Jahrgang 5

Mi. 14 Jun, 2023 19:30 - 20:30

Do. 15 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Nachprüfungen ZAA

Di. 13 Jun, 2023 8:00 - Do. 15 Jun, 2023 13:15

Fr. 16 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Sa. 17 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

So. 18 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Mo. 19 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Wanderwoche/Klassenfahrten

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 23 Jun, 2023 2:00
Jahrgang 6,8,10, H9

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

Di. 20 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Wanderwoche/Klassenfahrten

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 23 Jun, 2023 2:00
Jahrgang 6,8,10, H9

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

Mi. 21 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Wanderwoche/Klassenfahrten

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 23 Jun, 2023 2:00
Jahrgang 6,8,10, H9

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

Do. 22 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Wanderwoche/Klassenfahrten

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 23 Jun, 2023 2:00
Jahrgang 6,8,10, H9

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

Fr. 23 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Wanderwoche/Klassenfahrten

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 23 Jun, 2023 2:00
Jahrgang 6,8,10, H9

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

Sa. 24 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

So. 25 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

Mo. 26 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

Di. 27 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

Mi. 28 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

Do. 29 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

Fr. 30 Jun, 2023

Praxissemester Lehramtsstudierende Uni Gie§en

Di. 2 Mai, 2023 8:00 - Fr. 7 Jul, 2023 13:15

Noteneintragung

Mo. 19 Jun, 2023 2:00 - Fr. 30 Jun, 2023 2:00
Alle Klassen

Back to top